TUYẾT ƯNG VNG
Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng ("thỏa thuận") trước khi bạn tiến hành tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở: phần mềm, tệp và tài liệu liên quan) hoặc sử dụng dịch vụ của VNG Corporation ("VNG") cung cấp để kết nối với ứng dụng. Bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi điều khoản và điều kiện của nó trong thỏa thuận này khi thực hiện các hoạt động trên. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản của chúng tôi (phiên bản này và phiên bản cập nhật), vui lòng không tải xuống, cài đặt, sử dụng ứng dụng hoặc xóa ứng dụng khỏi thiết bị di động của bạn.
1. Cập nhật
Thỏa thuận này có thể được VNG cập nhật thường xuyên, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại trang web :. Phiên bản cập nhật sẽ thay thế các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập ứng dụng hoặc truy cập trang web Https://dieukhoan.vngcorp.mobi để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.
2. Quyền sở hữu ứng dụng
Ứng dụng này được phát triển và sở hữu bởi VNG, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở: mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung có trong ứng dụng; sửa đổi, bổ sung, cập nhật ứng dụng) và các tài liệu liên quan (nếu có) sẽ thuộc sở hữu của VNG và phi cá nhân, bất kỳ tổ chức nào được phép sao chép, tái sản xuất, phân phối hoặc vi phạm các quyền của chủ sở hữu nếu không được VNG đồng ý và cho phép.
3. Tài khoản
Để sử dụng ứng dụng bạn phải tạo tài khoản, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của VNG và tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ tại thời điểm cần thiết. Tất cả các quyền và nghĩa vụ của bạn sẽ dựa trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, vì vậy nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những thông tin đó như tác động hoặc giới hạn đối với quyền của bạn.
4. Lợi ích và trách nhiệm
Bạn có quyền sử dụng ứng dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNG: sao chép, chỉnh sửa, sao chép, tạo các sản phẩm hoặc phiên bản mới phát sinh trên cơ sở này. ứng dụng;
Bán, chuyển nhượng, cấp lại quyền, tiết lộ hoặc hình thức chuyển nhượng hoặc tham gia hoặc toàn bộ ứng dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào;
Sử dụng ứng dụng để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân) nào;
Di chuyển, xóa, thay đổi bất kỳ tin nhắn đáng tin cậy hoặc bất kỳ dấu hiệu nào của ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn đối với khiếu nại bản quyền);
thiết kế lại, biên dịch, gỡ cài đặt, chỉnh sửa, thiết kế ngược trong ứng dụng hoặc nội dung ứng dụng;
Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của ứng dụng;
Sử dụng ứng dụng để thực hiện bất kỳ hành động gây hại nào cho hệ thống bảo mật mạng VNG, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc quyền truy cập vào máy chủ hoặc tài khoản hệ thống không được phép; Truy cập hệ thống mạng để xóa, chỉnh sửa và thêm thông tin; Phân phối các chương trình độc hại, vi rút hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm mục đích làm hỏng hoặc phá hủy mạng;
Đăng nhập và sử dụng ứng dụng bằng phần mềm hoặc hệ thống tương thích của bên thứ ba không được phát triển, cấp hoặc phê duyệt bởi VNG;
Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối, dịch, phát hành, xuất bản thông tin liên quan đến ứng dụng, xây dựng trang web nhân bản để xuất bản thông tin này hoặc để phát triển sản phẩm, công việc hoặc dịch vụ;
Sử dụng ứng dụng để đăng, chuyển, truyền hoặc lưu trữ thông tin bất hợp pháp;
Sử dụng các ứng dụng để sử dụng, đăng, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền hợp pháp của bên thứ ba;
Sử dụng các ứng dụng hoặc các dịch vụ khác do VNG cung cấp dưới mọi hình thức vi phạm pháp luật, bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;
Các hình thức xâm phạm khác.
5. Xử lý vi phạm chính sách
Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này, VNG có quyền khóa ngay tài khoản của bạn và / hoặc xóa tất cả thông tin, nội dung và tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho chính quyền, VNG và thứ ba các bên về thiệt hại gây ra bởi hoặc phát sinh từ hành động của bạn.
6. Truy cập và thu thập thông tin
(a) Khi sử dụng ứng dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng các API hệ thống sau để truy cập dữ liệu trên điện thoại của bạn: (1) Đọc và ghi vào danh sách liên lạc điện thoại của bạn, (2) Nhận vị trí hiện tại của bạn khi được phép, (3) ghi dữ liệu ứng dụng lên thẻ nhớ, (4) truy cập Internet từ thiết bị của bạn. Tất cả các quyền truy cập này được chúng tôi thực hiện sau khi bạn đồng ý, vì vậy bạn cam kết và thừa nhận rằng, một khi bạn đã cấp cho chúng tôi quyền, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào cho những hành động này.
(b) Cùng với sự cho phép truy cập, chúng tôi sẽ thu thập thông tin sau của bạn
Thông tin cá nhân: Bao gồm thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để xác minh tài khoản của bạn như tên, số điện thoại, ID, địa chỉ email;
Thông tin chung: Là thông tin về cấu hình điện thoại của bạn, thông tin phiên bản ứng dụng mà bạn đang sử dụng cho điện thoại của mình;
Thông tin vị trí của bạn: Dữ liệu về vị trí địa lý của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ để giúp bạn sử dụng chức năng tìm kiếm của ứng dụng;
Danh bạ: Chúng tôi sẽ lưu danh bạ của bạn trên máy chủ để cung cấp cho bạn sự hỗ trợ tốt nhất khi bạn sử dụng ứng dụng và tránh mất dữ liệu. Chúng tôi cam kết tôn trọng và không sử dụng danh bạ điện thoại của bạn cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý của bạn;
Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung tin nhắn, trao đổi hoặc hình thức khác của bạn để theo dõi người dùng khi sử dụng ứng dụng này.
7. Cam kết bảo mật
VNG sử dụng HTTPS an toàn và các giao thức truyền thông được mã hóa để truyền và lưu trữ dữ liệu cá nhân và thông tin liên lạc của bạn. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
8. Phí và doanh thu
Trong các dịch vụ cơ bản hiện đang cung cấp, VNG cam kết không thu bất kỳ khoản phí nào từ người dùng.
9. Nội dung quảng cáo và thương mại được phân phối bởi VNG
Khi chấp nhận thỏa thuận này, bạn hiểu và thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng thông tin không xác định của bạn để cung cấp nội dung quảng cáo phù hợp.
10. Liên hệ với chúng tôi
Địa chỉ email: http://vng.game.publishing@gmail.com
-VNG Corporation: VNG Campus, lô Z.06, đường số 13, KCN Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, tp. Hồ Chí Minh.
Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.